Strefa wiedzy

Co to jest prawo ochronne na znak towarowy?

Prawo ochronne na znak towarowy jest to prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.