Strefa wiedzy

Co oznacza pojęcie przemysłowej stosowalności wynalazku?

Wynalazek uważa się za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku można uzyskać wytwór lub wykorzystać sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.