Strefa wiedzy

Co oznacza pojęcie poziomu wynalazczego wynalazku?

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki (patrz pyt. 2).