Strefa wiedzy

Co oznacza pojęcie nowości wynalazku?

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się zasadniczo wszystko to, co zostało w jakikolwiek sposób udostępnione do wiadomości powszechnej, gdziekolwiek na świecie, przed datą pierwszeństwa (patrz pyt. 5).