Strefa wiedzy

Co jest potrzebne, aby zgłosić wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym RP?

Zgłoszenie powinno obejmować: podanie o zarejestrowanie wzoru przemysłowego ze wskazaniem uprawnionego do uzyskania prawa z rejestracji (twórca, współtwórca, zgłaszający); opis wzoru wraz z ilustracją i/lub próbką; inne dokumenty i oświadczenia (np. podstawa prawa do uzyskania prawa z rejestracji, pełnomocnictwo);