Strefa wiedzy

Co jest potrzebne, aby zgłosić wynalazek/wzór użytkowy w Urzędzie Patentowym RP?

W Urzędzie Patentowym RP należy złożyć: podanie o udzielenie patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy; opis wynalazku/wzoru użytkowego zastrzeżenia patentowe/ochronne ewentualne rysunki (konieczne w przypadku wzoru użytkowego) dokumenty dodatkowe (oświadczenia, pełnomocnictwo, dokument pierwszeństwa itp.) Po złożeniu zgłoszenia, w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy RP, należy wnieść opłatę urzędową