Strategia IP

Strategia IP obejmująca prawa własności intelektualnej to skuteczna ochrona interesów przedsiębiorcy, budująca przewagę konkurencyjną każdego biznesu. Klientom oferujemy kompleksowe rozwiązania w tym zakresie, obejmujące dopasowanie instrumentów ochronnych dla poszczególnych zasobów, ale także sporządzanie opinii na temat ważności lub nieważności, co pozwala ustalić, czy prawa własności intelektualnej innej strony są ważne lub/i wykonalne.

Warto bowiem pamiętać, że właściwie chronione innowacje tworzone przez przedsiębiorstwa, pozwalają na osiąganie wymiernych efektów ekonomicznych, w postaci korzyści z własnych pomysłów. Aby proces ten był skutecznie realizowany, niezbędne są strategie zarządzania własnością intelektualną, tworzone przez naszą kancelarię. Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu oraz doskonałym przygotowaniu merytorycznym naszych ekspertów, będących gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług.

Ochrona własności intelektualnej

Strategia IP to między innymi skuteczna ochrona własności intelektualnej. W ramach usług oferowanych naszym klientom identyfikujemy ryzyko, na jakie się narażają, wykorzystując zasoby IP oraz rekomendujemy zastosowanie najlepszej ochrony dla nich. Analizujemy również potencjalne wystąpienie naruszenia, a co za tym idzie odpowiedzialność klienta wobec innego właściciela własności intelektualnej.

Strategia daje także ogromne możliwości w zakresie rozwoju firmy, umożliwiając identyfikację nisz i deficytów na rynku, na które może odpowiedzieć opracowana przez klienta technologia, wynalazek czy zupełnie nowy produkt. Poszukiwanie rozwiązań stosowanych przez marki konkurencyjne w bazach patentowych ułatwia to zadanie, identyfikując jednocześnie okres obowiązywania ochrony na zgłoszone już rozwiązania.

Zgłaszanie naruszeń własności intelektualnej

Kompleksowo opracowana strategia IP obejmuje wszystkie innowacje tworzone przez przedsiębiorcę, wskazując jednocześnie, jak powinny być chronione, co znacznie ułatwia zgłaszanie naruszeń własności intelektualnej. W tym zakresie również pomagamy naszym klientom, oferując ich reprezentację, na etapie postępowania polubownego, gdy prowadzone negocjacje mają doprowadzić do zawarcia satysfakcjonującej ugody. W razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia zapewniamy również wsparcie na drodze postępowania sądowego.

Jeśli szukają państwo wsparcia w zakresie stworzenia kompleksowej strategii IP przedsiębiorstwa ? zapraszamy do współpracy. Aby poznać szczegóły oferty oraz zakres usług wystarczy skontaktować się z naszymi specjalistami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania i przygotują atrakcyjną ofertę współpracy.