Aktualności

Dofinansowanie na zgłoszenia przedmiotów własności przemysłowej. Program SME Fund 2024.

Od 22 stycznia rozpoczyna się nabór do programu dofinansowań przedmiotów własności przemysłowej. SME Fund (fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Ideas Powered for business SME Fund to program dotacji mający na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) z siedzibą w UE w ochronie ich praw własności intelektualnej.

Fundusz MŚP oferuje bony, które można wykorzystać do ubiegania się o zwrot kosztów różnych działań związanych z własnością intelektualną. Obejmują one zgłoszenia na terenie Unii Europejskiej oraz międzynarodowe: znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wspólnotowej ochrony odmian roślin.

Każdy wnioskodawca może ubiegać się o jeden bon na dany rodzaj działania związanego z własnością intelektualną.

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE

Finansowanie ochrony znaków towarowych i wzorów jest ograniczone do wysokości 1000 EU. Przyznane bony umożliwią częściowy zwrot kosztów w zakresie:

 • 90% zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan);
 • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE;
 • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym;
 • 50% zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia;

ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW

Przedsiębiorcy mogą uzyskać zwrot do 3500 euro w związku ze zgłoszeniami wynalazków:

 • 75% zwrotu opłat zgłoszeniowych w ramach procedury krajowej w państwach członkowskich UE (w niektórych państwach również za usługę prior art search – wcześniejsze wyszukiwanie).
 • 75% zwrotu opłat zgłoszeniowych w ramach procedury uzyskiwania patentu europejskiego (Europejski Urząd Patentowy, EPO).
 • 50% zwrotu kosztów prawnych sporządzenia i wypełnienia wniosku patentowego do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

ZGŁOSZENIA NOWYCH ODMIAN ROŚLIN

Zwrot do 1500 euro dla zgłoszeń nowych odmian roślin:

 • 75% zwrotu opłaty za internetowe zgłoszenia oraz opłatę za badanie na poziomie wspólnotowym (zgłoszenia do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO).

Kto może uzyskać dotację w 2024 roku?

 • mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 10 pracowników) mający do 2mln euro rocznego obrotu;
 • mali przedsiębiorcy (zatrudniający do 50 pracowników) mający do 10mln euro rocznego obrotu;
 • średni przedsiębiorcy (zatrudniający do 250 pracowników) mający do 50mln euro rocznego obrotu.

Jakie warunki należy spełnić by uzyskać dotację?

 • Aby uzyskać dofinansowanie należy mieć zarejestrowaną działalność – dotacja nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • Z dotacji w ramach SME Fund 2024 nie mogą skorzystać firmy, które są w procesie upadłości lub mają zawieszoną działalność;
 • NOWOŚĆ Program obejmuje również fundacje i stowarzyszenia (płatników VAT, prowadzących działalność);
 • Z dotacji może skorzystać każde MŚP mające siedzibę w UE;

Zachęcamy do kontaktu by uzyskać więcej informacji o programie oraz pomoc w uzyskaniu dotacji: +48 22 546 91 00 , patpol@patpol.pl


Joanna Piłka na ECTA Design Committee w Lublanie.

Już za tydzień w urokliwej Lublanie spotkają się członkowie Rady Nadzorczej i Komitetów ECTA! Wśród Czytaj dalej

Nagroda Symbol 2021 dla Patpol!

Niezwykle miło nam poinformować, że w piątek 19 listopada na uroczystej gali w Katowicach Izabella Czytaj dalej

Nazwisko, imię, pseudonim, wizerunek ? czy mogą być znakiem towarowym w Urzędzie Patentowy RP czy w EUIPO?

Autorka: Agnieszka Skrzypczak W dniu 24 marca 2016 r. firma z Hiszpanii, Gaudí BCN Projects Czytaj dalej