Profil pracownika

Piotr Lewandowski
Młodszy prawnik

W kancelarii Patpol Legal Piotr wspiera prawników w sprawach, dotyczących ochrony i naruszeń znaków towarowych oraz obejmujących tematykę zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Do jego zadań należy także kontakt z organami ścigania, Służbą Celną, sądami powszechnymi oraz innymi podmiotami.

Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Języki
Polski
Usługi
Spory
Naruszenie praw własności intelektualnej