Profil pracownika

dr Monika Zielińska
Adwokat
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy

Mecenas Monika Zielińska jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym.

Dr Monika Zielińska specjalizuje się w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz praw autorskich. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także przed sądami administracyjnymi.

Do Patpol dołączyła w 2016 roku. Wcześniej pracowała w uznanych kancelariach jako rzecznik patentowy i adwokat. Reprezentuje firmy z branży reklamowej, spożywczej, motoryzacyjnej oraz organizacje pozarządowe.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Europejskiego Instytutu Patentowego (EPI) oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (GRUR).

Monika Zielińska uzyskała tytuł magistra prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Prywatnie Pani Monika jest fanką narciarstwa alpejskiego, żeglarstwa, a także wielką entuzjastką sztuki współczesnej, czemu daje wyraz między innymi tworząc i kolekcjonując dzieła sztuki. Jest też absolwentką fotografii Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskała tytuł naukowy doktora w dziedzinie  sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Języki
Angielski
Polski
Niemiecki
Usługi
Wzory Przemysłowe
Znaki Towarowe
Strategia IP
Zarządzanie portfolio IP