Profil pracownika

Martyna pełni obowiązki asystentki rzecznika patentowego w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Do jej zadań należy monitorowanie spraw związanych ze znakami towarowymi, przygotowywanie dokumentów i wniosków do Urzędu Patentowego RP oraz prowadzenie korespondencji w języku angielskim.

Martyna studiuje na V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Znaki Towarowe