Profil pracownika

Martyna Kruś
Specjalista

Martyna jest specjalistką w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Wspiera pracę rzeczników patentowych we wszelkich czynnościach związanych z prowadzeniem spraw dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Do jej zadań należy m.in. przygotowanie dokumentów i wniosków do Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zajmuje się również monitorowaniem terminów spraw oraz prowadzeniem korespondencji z klientami polskimi i zagranicznymi.

W Kancelarii Patpol pracuje od 2020 r.

Martyna jest magistrem prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Znaki Towarowe