Profil pracownika

Izabela Ludwicka
Of Counsel

Izabela Ludwicka, of counsel.

Pani Izabela dołączyła do Patpol w roku 1974 i po 47 latach pracy w 2021 roku odeszła na zasłużoną emeryturę. Była jednym z pracowników o najdłuższym stażu w naszej kancelarii. Na co dzień wspierała procesy związane z ochroną patentową wynalazków z dziedzin technologicznych.

Dziś Pani Izabela jest nestorem w naszej kancelarii z tytułem of counsel.