Profil pracownika

Dariusz Piróg
Partner zarządzający Patpol Legal
Adwokat

Dariusz Piróg specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i sporach sądowych.

Zajmuje się obsługą spraw dotyczących naruszeń patentów znaków towarowych i wzorów jak również spraw o naruszenie praw autorskich i dotyczących nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje swoich Klientów zarówno przed sądami cywilnymi jak i karnymi, organami ścigania oraz organami celnymi.

Dariusz prowadzi również postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowania o unieważnienie patentów, znaków towarowych i wzorów przed Urzędem Patentowym RP

Dariusz Piróg jest wiodącym prawnikiem w postępowaniach dotyczących wynalazków implementowanych za pomocą komputera toczących się przed polskimi sądami administracyjnymi, a także był jednym z członków zespołu doradzającego w sprawie dotyczącej wyjątku Bolara w prawie polskim.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra prawa. Od 2006 r. jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Naruszenia IP
Nieuczciwa Konkurencja
Spory