Profil pracownika

Alicja Rytel jest adwokatem w Patpol Legal, gdzie prowadzi sprawy z zakresu naruszeń praw własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji, jak również w zakresie prawa gospodarczego i prawa autorskiego.

W ramach działalności prowadzi także sprawy sądowo-administracyjne w imieniu klientów.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w kancelariach prawnych zajmujących się sprawami z zakresu własności intelektualnej. Pracowała także w roli wewnętrznego prawnika w jednym z największych polskich wydawnictw, gdzie prowadziła dział prawny i zajmowała się wszelkimi kwestiami prawnymi spółki w tym sprawami z zakresu praw autorskich.

Pani mecenas jest absolwentką prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wydziału Polonistyki na kierunku komparatystyka, na tej samej uczelni. Jest stypendystką programu Erasmus na Ludwig-Maximilias Universitat w Monachium.

Języki
Angielski
Niemiecki
Usługi
Nieuczciwa Konkurencja
Spory
Naruszenie praw własności intelektualnej