Aktualności

Poprawienie programu możliwe, jeśli zawiera on błędy, a twórca ich nie usunął.

[Autor: Agata Witkowska, radca prawny w Patpol Legal]

Program komputerowy do obsługi naszej firmy, który zamówiliśmy u dostawcy oprogramowania, nie jest w pełni funkcjonalny. Dostawca poprawiał go, ale nie usunął wszystkich niedoskonałości. Zatrudniony w naszej firmie informatyk uważa, że łatwo można jednak program usprawnić. Czy mamy prawo samodzielnie dokonać modyfikacji?

Programy komputerowe związane są z niemal każdą dziedziną życia ? od domowego planowania wydatków po skomplikowaną organizację pracy urzędów i firm. Bez wątpienia wszelkie awarie lub usterki, jakie pojawiają się w związku z korzystaniem z  nich, mogą utrudnić codzienne funkcjonowanie przedsiębiorcom. Często zatem powstaje problem, czy posiadacz programu komputerowego może samodzielnie dokonać modyfikacji, np. aby zwiększyć jego funkcjonalność? Inaczej mówiąc: czy nabywca programu komputerowego może legalnie ingerować w jego treść?

Program to utwór

Należy przede wszystkim pamiętać, że ochrona prawna programu komputerowego wynika z przepisów ustawy ? Prawo autorskie i prawa pokrewne, zgodnie z którymi program komputerowy stanowi utwór (art. 1 ust. 2 pkt 1). To niesie za sobą określone konsekwencje, np. brak możliwości swobodnego korzystania i rozporządzania programem komputerowym bez zgody jego twórcy. Należy nadto mieć na uwadze, że programy komputerowe podlegają reżimowi prawnemu wynikającemu z umów licencyjnych, jakie zawierane są z podmiotem, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe (może być to twórca albo podmiot, na który twórca przeniósł autorskie prawa majątkowe). Niezwykle często umowy licencyjne zawierają zapis zakazujący jakiejkolwiek ingerencji przez licencjobiorcę.

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu

Artykuł opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 12 kwietnia 2022 r.

 

 


Walidacja, krótki poradnik cz.2 – Przeprowadzenie walidacji.

Walidacja jest to, najprościej mówiąc, aktywowanie prawa do ochrony patentu na terytoriom kraju należącego do Czytaj dalej

Znaki towarowe, a koronawirus

Pandemia koronawirusa ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale na całe nasze funkcjonowanie, pracę Czytaj dalej

Sprzedaż towaru tylko za zgodą właściciela znaku towarowego – Artykuł Jakuba Słupskiego i Kariny Wronki w Rzeczpospolitej

Autorzy: Jakub Słupski LL.M, Karina Rysiukiewicz Ciężar wykazania, iż określone egzemplarze towarów zostały wprowadzone na Czytaj dalej