Aktualności

Nazwisko, imię, pseudonim, wizerunek ? czy mogą być znakiem towarowym w Urzędzie Patentowy RP czy w EUIPO?

Autorka: Agnieszka Skrzypczak

W dniu 24 marca 2016 r. firma z Hiszpanii, Gaudí BCN Projects S.L., dokonała zgłoszenia w EUIPO znaku towarowego nr 015270077 o następującej postaci:

Znak został zgłoszony dla usług w klasach 35 (m.in. dla ?usługi sprzedaży w sklepach lub za pośrednictwem światowych sieci telematycznych produktów promocyjnych lub reklamowych, dzieł sztuki, rękodzieła, publikacji, produktów związanych z kulturą oraz ogólnie produktów związanych z życiem i twórczością architekta Antoniego Gaudí? i 42 (m.in. dla ?prace badawcze związane z projektowaniem i architekturą; usługi projektowania architektonicznego; ekspertyzy w zakresie technologii; usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych. Znak został zarejestrowany przez EUIPO w dniu 29 lipca 2016 r.

W dniu 28 listopada 2018 r. hiszpańska fundacja Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia  (Fundación) złożyła w EUIPO wniosek o unieważnienie w całości ww znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich usług w klasach 35 i 42.

Podstawa prawna wniosku o unieważnienie znaku towarowego EUTM 015270077 GAUDÍ ORIGINAL INSPIRATED to art. 8(1)(b) CTMR, art. 8(5) CTMR, art 7(1)(g) CTMR, art. 60(1)(b) EUTMR, art. 60(1)(c) EUTMR, art. 58(1)(c) EUTMR oraz art. 60(1)(a) EUTMR. We wspomnianym wniosku powołano następujące wcześniejsze prawa jak przeszkody do rejestracji znaku GAUDÍ ORIGINAL INSPIRATED:

 

1. hiszpański znak nr M 2 738 950 ANTONI  GAUDI zarejestrowany w klasach 38, 39, 42;

2. hiszpański znak nr M 2 790 473     zarejestrowany w klasach 9,14, 16, 21, 25, 28, 35, 39, 41, 43;

3. unijny znak towarowy nr 15141641 MUSEU GAUDI zarejestrowany w klasach 9, 16, 41;

4. prawo do imienia i nazwiska ANTONI GAUDI;

5. prawo do wizerunku ANTONI GAUDI;

 

Wydział Unieważnień EUIPO w dniu 14 kwietnia 2020 r. wydał decyzję o unieważnieniu znaku towarowego EUTM nr 015270077     w całości.

Decyzja została oparta na kolizji z wcześniejszym prawem do nazwiska.  Gaudí BCN Projects S.L. z Hiszpanii w dniu 01 czerwca 2020 r. złożyło odwołanie od powyższej decyzji ale Izba Odwoławcza przy EUIPO decyzją z dnia 29 stycznia 2021 r. R 1100/2020-5 oddaliła odwołanie i podtrzymała decyzję o unieważnieniu znaku towarowego w całości w odniesieniu do wszystkich usług w klasach 35 i 42.

Izba Odwoławcza w uzasadnieniu swojej decyzji argumentowała, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca (Junta  Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia (Fundación)) w sprawie o unieważnienie był uprawniony do reprezentowania prawa Antoniego Gaudiego i może zakazać używania znaku towarowego zawierający wspomniane nazwisko rodowe w Hiszpanii. Ponadto Zgłaszający (Gaudí BCN Projects S.L.) nie udowodnił, że miał wyraźną zgodę Wnioskodawcy na dokonanie zgłoszenia znaku towarowego zawierającego słynne w Hiszpanii i na świecie nazwisko GAUDI.

A jak jest w Polsce?

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu na IP-Blog.pl

 


Unijne rozporządzenie o oznaczeniach geograficznych.

16 listopada 2023 r. wchodzą w życie nowe regulacje, które rozszerzają ochronę własności intelektualnej również Czytaj dalej

Grzegorz Wodecki na Energy Industry Mixer 2021

Już 8 czerwca 2021 Grzegorz Wodecki, specjalista ds. patentów w Patpol ...