Profil pracownika

Maciej Fajkowski
Specjalista d/s Patentów
Aplikant Rzecznikowski

Maciej Fajkowski, w Patpol od 2017 roku, jest specjalistą ds. patentów oraz aplikantem rzecznikowskim.

Do jego głównych zadań należy sporządzanie dokumentacji oraz weryfikacja tekstów walidacji patentów europejskich, przeprowadzanie badań i poszukiwań patentowych w stanie techniki pod kątem zdolności i czystości patentowej oraz prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym, kancelariami zagranicznymi i obsługiwanymi klientami. Wraz z rzecznikiem patentowym opracowuje również krajowe, europejskie i międzynarodowe zgłoszenia patentowe i koordynuje prowadzenie dalszych procedur zgłoszeniowych.

Na co dzień wspiera proces rejestracji patentów dla dużych klientów z branży mechanicznej oraz branży produkcji urządzeń dla przemysłu i gospodarstw domowych.

Maciej jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył na Wydziale Transportu, uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa i Ekologia Transportu oraz Logistyka i Technologia Transportu Samochodowego. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Patenty
Wzory użytkowe
Specjalizacje
Inżynieria Mechaniczna
Lotnictwo
Mechanika
Motoryzacja
Spektroskopia
Technologia Budowy Maszyn
Transport