Profil pracownika

Dominika Borys jest asystentką wspierającą rzeczników patentowych w ich codziennych czynnościach.

Zapewnia sprawną komunikację między klientem, rzecznikiem i Urzędem Patentowym. Koordynuje formalne i merytoryczne aspekty krajowych, europejskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych, a także przygotowuje dokumentacje walidacyjne. Pomaga w prawidłowym obiegu wniosków i pism do urzędów, nadzorując i monitorując kluczowe terminy. Ponadto jest odpowiedzialna za tłumaczenia dokumentów i korespondencji.

Zanim Pani Dominika dołączyła do Patpol w 2019 roku, zdobywała doświadczenie w kancelarii adwokackiej oraz dużej kancelarii rzeczników patentowych.

Dominika Borys uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, gdzie studiowała w latach 2012-2017. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej, na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyła w roku 2019.

Prywatnie Dominika lubi uprawiać sporty ekstremalne i bardzo chętnie tańczy. Hobbystycznie tworzy też ciekawe wizualnie rękodzieła.

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Patenty
Wzory użytkowe
Dodatkowe prawo ochronne