Profil pracownika

Agata Granis-Rafferty
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy

Agata Granis ? Rafferty jest rzecznikiem patentowym oraz specjalistą, między innymi, z dziedziny chemii, biotechnologii i farmacji.

W Patpol, od 2007 roku, prowadzi postępowania odpowiednio przed polskim Urzędem Patentowym, EUIPO (Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) oraz WIPO (Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie). Redaguje zgłoszenia patentowe oraz zajmuje się sprawami wynalazków z zakresu chemii. Ponadto jest osobą odpowiedzialną za badania zdolności i czystości patentowej w bazach polskiego Urzędu Patentowego, Europejskiego Urzędu Patentowego oraz bazach komercyjnych.

Pani Agata uzyskała tytuł magistra chemii o specjalności chemia analityczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia rzecznika patentowego i europejskiego rzecznika patentowego. Dodatkowo odbyła staż zagraniczny na Uniwersytecie de Henares w Hiszpanii oraz dysponuje Certyfikatem Językowym z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (CAE).

Jest członkiem AIPPI (Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej), PIRP (Polskiej Izby Rzeczników Patentowych) oraz EPI (Instytutu Profesjonalnych Przedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym).

Prywatnie Agata interesuje się historią Warszawy i lubi muzykę klasyczną.

Języki
Angielski
Polski
Hiszpański
Usługi
Patenty
Wzory użytkowe
Strategia IP
Zarządzanie portfolio IP
Dodatkowe prawo ochronne
Specjalizacje
Agrochemia
Biotechnologia
Chemia
Chemia Analityczna
Farmacja
Synteza Organiczna