Aktualności

Diabelskich sztuczek ciąg dalszy?

W moim wcześniejszym wpisie na bloga pt.: Diabeł tkwi w szczegółach, czyli od kiedy liczy się 5-letni okres, kiedy można bez konsekwencji nie używać swojego znaku towarowego? sygnalizowałam problem związany z ustalaniem początkowej daty okresu 5-ciu lat do celów stwierdzenia wygaśnięcia na obszarze Polski ochrony międzynarodowych znaków towarowych.

Polski przepis art. 15215 ust. 2 PWP w brzmieniu od 16.03.2019 stanowi niemal dosłowne powtórzenie odnośnej regulacji dyrektywy. Niestety w tym przypadku dosłowność oznacza, że zaproponowane daty są nieprzystosowane do dotychczasowej procedury.

Zachęcamy do lektury całego artykułu na IP-BLOGu.