Profil pracownika

Grażyna Rudzka jest asystentem w dziale patentów.

Współpracuje z rzecznikiem patentowym i wspomaga jego pracę. Zapewnia sprawne przygotowanie krajowych, międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych oraz walidacji. Pomaga w przygotowaniu dokumentacji, wniosków i pism do urzędów. Do jej obowiązków należy również korespondencja z klientami oraz monitorowanie terminów spraw.

Pani Grażyna przed dołączeniem do Patpol w roku 1998 roku, przez wiele lat zdobywała szerokie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych i nauce (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin).

Ukończyła, z tytułem magistra inżyniera, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej specjalizacja to ekonomia i organizacja przedsiębiorstw ogrodniczych.

Pani Grażyna lubi literaturę, podróże oraz wycieczki rowerowe. 

Języki
Angielski
Polski
Rosyjski
Usługi
Patenty
Wzory użytkowe
Dodatkowe prawo ochronne