Profil pracownika

Elżbieta Rusiecka
Specjalista d/s Walidacji

Elżbieta Rusiecka jest asystentem rzecznika patentowego.

Wykonuje prace asystenckie, wspomaga w pracy rzecznika patentowego przy czynnościach związanych z reprezentowaniem osób fizycznych i prawnych przed Urzędem Patentowym RP zagranicznych. Przygotowuje dokumenty, obsługuje korespondencję, robi tłumaczenia i nadzoruje terminy prowadzonych spraw. Pani Elżbieta wykonuje również wszelkie inne zadania o charakterze administracyjno – organizacyjnym związane z obsługą i funkcjonowaniem stanowiska i portfelem spraw.

Języki
Polski
Hiszpański
Niemiecki
Usługi
Patenty
Wzory użytkowe
Dodatkowe prawo ochronne