Profil pracownika

Elżbieta Ruczko jest asystentem rzecznika w dziale patentów.

Pani Elżbieta dołączyła do Patpol w 1988 roku. Jako asystentka wspomaga pracę rzecznika patentowego przygotowując dokumentację, wnioski i pisma potrzebne przy walidacjach, krajowych zgłoszeniach patentowych oraz SPC. Odpowiada również za tłumaczenie dokumentów i korespondencję z klientami niemieckojęzycznymi. Do jej obowiązków należy także monitorowanie terminów spraw.

Zajmuje się również sprawami zmian w rejestrze patentów w Dziale Patentów, do jej obowiązków należą m.in. przygotowanie dokumentów i wniosków o dokonanie zmian w rejestrze, a także prowadzenie korespondencji z klientami.

Pani Elżbieta jest magistrem administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentką studiów licencjackich na kierunku Stosunki międzynarodowe w ramach Centrum Europejskiego, w zakresie integracji europejskiej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Języki
Angielski
Polski
Niemiecki
Usługi
Patenty
Wzory użytkowe
Dodatkowe prawo ochronne