Profil pracownika

Aleksandra jest asystentką Kierownika Działu Patentów.

Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji, wniosków i pism do Urzędu Patentowego. Do jej obowiązków należy również monitorowanie terminów spraw oraz kontakt z polskimi i zagranicznymi klientami.

W kancelarii Patpol pracuje od 2022 roku.

Posiada tytuł Technika Analityka Jakościowego oraz Ilościowego, uzyskanego przez ukończenie Technikum Chemicznego w Warszawie. Jest w trakcie uzyskiwania tytułu magistra w dziedzinie psychologii.

Języki
Angielski
Usługi
Patenty